Liefde is de onmisbare schakel!

Stichting Help ons Helpen

Stichting Help ons Helpen is een christelijke non-profit hulporganisatie. Sinds 1992 zijn wij actief in Roemenie, sinds 2009 in Israel en sinds 2014 in India. Hiernaast steunt de stichting personen of projecten die bijdragen aan de doelstelling van onze stichting.

 

 

Zo zijn er bijdragen geleverd aan projecten in Malawi en Bolivia. Via een jaarlijkse voedselactie zamelt de stichting geld en voedselpakketten in voor Roemenië en de voedselbank in Katwijk.

Doelstelling

Onze doelstelling  is om zowel materiële als geestelijke hulp te verstrekken aan noodlijdende personen of gezinnen (ongeacht levensovertuiging) in het binnen- en buitenland. Dit kunnen wij echter niet alleen en zijn sterk afhankelijk van samenwerking met lokale partners, plaatselijke kerken en (christelijke) organisaties en van giften.

 

De stichting vind haar bestaansrecht in Jesaja 58: 7-12

 

 

Geschiedenis

We zijn een van oorsprong een Katwijks initiatief: in de jaren tachtig voelden twee mensen zich geroepen door God om de mensen in Roemenië te helpen met de vele problemen die daar waren.


Ze stapten samen in een auto en reden naar Roemenië zonder een idee te hebben wat ze konden doen. In een willekeurig Roemeens dorpje, Salonta, belden ze aan bij de lokale kerk: de voorganger Kovacs opende de deur, maar was niet verrast hen te zien: “Ik had u al verwacht, want ik heb God om hulp gebeden.”

 

Stichting Help Ons Helpen werd vervolgens in 1994 opgezet en inzamelingsacties werden enkele jaren later opgestart om samen met de lokale kerk van Salonta een bejaardenhuis te bouwen.

Stay up to date?

Follow us on social media