STICHTING HELP ONS HELPEN

Stichting Help ons Helpen is een christelijke non-profit hulporganisatie. Sinds 1992 zijn wij actief in Roemenie, sinds 2009 in Israel en sinds 2014 in India. Hiernaast steunt de stichting personen of projecten die bijdragen aan de doelstelling van onze stichting. Zo zijn er bijdragen geleverd aan projecten in Malawi en Bolivia. Via een jaarlijkse voedselactie zamelt de stichting geld en voedselpakketten in voor Roemenië en de voedselbank in Katwijk.

 

Onze doelstelling  is om zowel materiële als geestelijke hulp te verstrekken aan noodlijdende personen of gezinnen (ongeacht levensovertuiging) in het binnen- en buitenland. Dit kunnen wij echter niet alleen en zijn sterk afhankelijk van samenwerking met lokale partners, plaatselijke kerken en (christelijke) organisaties en van giften.

De stichting vind haar bestaansrecht in Jesaja 58: 7-12

 

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken en hopen dat u door ons geinspireerd kunt worden.

 

 

 

Als stichting worden wij graag uitgenodigd in gemeenschappen of kerken om onze projecten te kunnen toelichten of in samenwerking met de band ‘Mission Grace (www.missiongrace.nl) een volledig programma te kunnen verzorgen.

 

 

Laatste paar uur van de voedselactie. U kunt nog langskomen!

Een foto die is geplaatst door Stichting Help ons Helpen (@stichtinghelponshelpen) op

 

 

Stay up to date?

Follow us on social media